Hällån
Ett f.d. kraftverk i Hällån, nära Hällvattné
forsar bra
13/4 Ser ni fågeln på iskanten och herr och fru svan längre bort?
Hällån slingrar sig fram