4/11-14 -8 sol och vindstilla
Hällån
Hällån
Hällån
4/11-14 -8 sol och vindstilla
Södra anundsjöån's mynning ut till Myckelgensjösjön 4/11-14