Myckelgensjö
 

 

Myckelgensjö IF

Den 5 juli 1936 samlades några intresserade Myckelgensjöbor för att diskutera huruvida det fanns intresse för att bilda en idrottsförening. Någon längre diskussion uppstod inte utan redan i någon av de första paragraferna kan man läsa att man skulle bilda Myckelgensjö Idrottsförening (MIF) som skulle bedriva allmän idrott och skidåkning.

 

 

En interimstyrelse med Axel Fröberg som ordförande, Ingvar Westman vice ordförande, Edvard Eriksson sekreterare samt Artur Norberg och Lennart Westman, tillsattes och föreningen fick vid starten 16 medlemmar.

 

Den 22 juli samma år kallades till möte igen och då lyckades man utse den första ordinarie styrelsen, som hade följande utseende: ordförande Axel Fröberg samt övriga styrelsemedlemmar: Karl-Erik Lindgren, Jonas Sjöberg, Kristoffer Söderholm och Ingvar Westman.

 

 

Läs mer historik på föreningens egen hemsida.

 

Hemsida: https://www.Svenskalag.se/Myckelgensjoif

Facebook: https://www.facebook.com/Myckelgensjö-IF-48796514587/

Copyright © Myckelgensjö - 2024